AWise - HRM Inkoop & Training

 
AWise is expert in de inkoop van HR dienstverlening. Bij HR diensten speelt de 'match' met marktpartijen en kwaliteit de hoofdrol. De prestatie van HR dienstverleners is vaak lastig te beoordelen en te meten. AWise heeft vanaf 1991 succesvolle ervaring in HR inkoop en weet hoe op feiten gestuurd kan worden.
Wij geloven dat het altijd waarde oplevert als een dienst goed is "ingekocht". Dat wil zeggen: met duidelijk uitgesproken en vastgelegde resultaten en wederzijdse verwachtingen. Een goede feitelijke kennis van de markt én de in te kopen dienst is essentieel om de prestatie op het hoogst mogelijke nivo te krijgen en te houden.

 

"A Wise person does at once, what a fool does at last"